Agnieszka 

Olszewska-Kaczmarek

Psycholożka i Psychoterapeutka

Pracuję w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzę psychoterapię indywidualną, sesje dla relacji i rodzin a także pracuję z grupami (terapia grupowa, grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, obozy terapeutyczne). Pracuję z nastolatkami i dorosłymi.

Sesje w j.polskim lub angielskim. Spotkania w gabinecie lub on-line


Psychologist and Psychotherapist

I use Process Work therapeutic method. I work with individuals, couples, relationships, and groups (Igroup therapy, support group, psycho-educational workshops, camps). Sessions available in-person or on-line. I work with adolescents and adults.
© 2020 Agnieszka Psychotherapy. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started